ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI TOWARÓW

 

§1. Gwarancje, rękojmia i zwrot towaru.

 

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Gorto-Med są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedającego.

  Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w formularzu dołączonym do produktu.

  Zazwyczaj okres gwarancji wynosi rok (12 miesięcy), a ewentualne odstępstwa od tej reguły są zaznaczone w opisie wyrobu.

 3. Gwarancja, rękojmia nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym pochodzenia zewnętrznego.

  Niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie jest jej sprawdzenie przy odbiorze.

  Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

  W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśmy lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, kiedy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub plomby są zerwane, można nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera (doręczyciela), należałoby sporządzić protokół szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 4. W przypadku zakupu towaru przez internet klient, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( DZ.U. Nr 22 ,poz. 271) ma prawo do zwrotu towaru bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od jego otrzymania.

  Zwracany towar powinien być odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku. Przed wysyłką należy skontaktować się telefonicznie ze sprzedającym.

  Towar powinien być odesłany z oryginałem dowodu sprzedaży (paragonu, faktury).

 5. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Zwrot kosztów następuje przelewem na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym po otrzymaniu zwracanego towaru i sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony.

 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych procedur ponosi kupujący.

 

§ 2. Reklamacje.

 

Zasady rozpatrywania reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. (art 8, ust 4) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141 poz.1176.

 1. Reklamacji podlegają wady ukryte powstałe z winy producenta.

 2. Podstawą przyjęcia reklamacji powinien być dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz zgłoszenie reklamacyjne.

 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący, chyba, że zostanie postanowione inaczej.

 4. Standardowo, termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do firmy Gorto-Med.

  Okres ten może się wydłużyć w przypadku towarów importowanych.

 

§ 3. Procedura składania reklamacji.

 

 1. Klient zgłasza (telefonicznie lub e-mailem) do firmy Gorto-Med uszkodzenie towaru.

 2. Klient sporządza protokół  reklamacyjny, w którym szczegółowo opisuje stwierdzoną wadę i okoliczności jej powstania.

 3. Protokół wraz z oryginałem dokumentu zakupu oraz kartą gwarancyjną wyrobu należy przesłać do sprzedającego.

 4. Wraz z dokumentami należy przesłać produkt, którego reklamacja dotyczy.

  W przypadku sprzętu takiego jak: rowery rehabilitacyjne, atlasy, bieżnie itp. przedstawiciel sprzedającego ustala z klientem formę i termin odbioru towaru firmą kurierską.

  Produkt odbierany od klienta musi być przygotowany do transportu (zapakowany w firmowe opakowanie).

 5. Kolejne czynności prowadzi firma Gorto-Med, a o wynikach informuje klienta ( podaje termin zwrotu naprawionego bądź wymienionego towaru).